Thumb 77880f12df8985edb34f0bd437328aa45830e074
7a1f270c99b5c9717b15bb3dacf4dc47ef45f3b0

Cees de Krijger

Ik collecteer omdat:

De impact van een nierziekte is enorm, en genezen kan nog niet. Daarom werken we in 2019 door aan concrete oplossingen die nierschade voorkomen, de genezing van nierziekten dichterbij brengen en nierziekten draaglijker maken. En we geven speciale aandacht aan jonge nierpatiënten en hun ouders. Om dit te kunnen doen hebben we geld nodig, veel geld. Onder andere met de collecte halen wij een deel daarvan binnen, deze digitale collecte is een van de nieuwste manieren.

Tikkie
3

donaties

€ 35

ingezameld