Thumb 0841a0ed473c1edf8e5818712414a432528f8cd2
Qr
Afe8f0ab04c55e15ce133b50218d23c2d4a2792c

Cees de Krijger

Ik collecteer omdat:

De impact van een nierziekte is enorm, en genezen kan nog niet. Daarom werken we in 2019 door aan concrete oplossingen die nierschade voorkomen, de genezing van nierziekten dichterbij brengen en nierziekten draaglijker maken. En we geven speciale aandacht aan jonge nierpatiënten en hun ouders. Om dit te kunnen doen hebben we geld nodig, veel geld. Onder andere met de collecte halen wij een deel daarvan binnen, deze digitale collecte is een van de nieuwste manieren.

Tikkie
3

donaties

€ 35

ingezameld