Thumb 96b25072820b1e8fb28f628a0996136f973128be
Afe8f0ab04c55e15ce133b50218d23c2d4a2792c

Yvonne Haeck

Ik collecteer omdat:

Ik helaas weet wat het is om nierpatient te zijn. Geld voor onderzoek is hard nodig. Dus help ajb mee 🥰

Tikkie
34

donaties

€ 308

ingezameld