Thumb 63a9986d7ffb8306890f7910151ba295a6799808
7a1f270c99b5c9717b15bb3dacf4dc47ef45f3b0

Valerie Kauwenberg-Palm

Ik collecteer omdat:

Ik collecteer omdat het heel belangrijk is dat er zoveel mogelijk geld beschikbaar komt voor onderzoeken. Zelf ben ik ook nierpatiënt. Op dit moment heb ik een nierfunctie van 11% en heb de energie niet meer om langs de deuren te gaan voor de collecte. Ik ben nu aan het wachten op een donornier. Als die niet op tijd komt moet ik gaan dialyseren. Dit is een tijdelijke oplossing en het zou fijn zijn als ze in de toekomst andere mogelijkheden hebben. Daarom collecteer ik. Alle kleine beetjes helpen.

42

donaties

€ 358

ingezameld