Thumb 637a42923e2b11d1e51f45c0d2c1b33055e3417f
Afe8f0ab04c55e15ce133b50218d23c2d4a2792c

Sacha Osseweijer

Ik collecteer omdat:

Het een klein iets is, wat andere mensen kan helpen en omdat ik zelf nierziekte heb.

Tikkie
1

donatie

€ 40

ingezameld