Thumb 1122a57848aafdfb26f4656b5edf63897384cfb5
Afe8f0ab04c55e15ce133b50218d23c2d4a2792c

Roelof Wolters

Ik collecteer omdat:

ik zelf transplantatie patiënt ben en ik nu weer weet wat kwaliteit van leven is. Hoe je leven op z'n kop staat wanneer je nieren uitvallen en je moet dialyseren.
Het is zeer belangrijk dat onderzoek naar nierschade en de behandeling hiervan kan worden voortgezet en dat hier de financiële middelen voor beschikbaar zijn.

We kunnen dit jaar niet collecteren wegens Corona maar ik hoop dat u middels deze weg een donatie wilt doen!

Namens alle nierpatiënten ben ik u hier dankbaar voor!

Tikkie
62

donaties

€ 556

ingezameld