Thumb 0f089868c9879737210ce18c2914e2c1e8dc393e
Qr
Afe8f0ab04c55e15ce133b50218d23c2d4a2792c

Rik van der Vorm

Ik collecteer omdat:

Ze in onze wijk een tekort hadden aan collectanten!

Als ik zie hoeveel mensen wel vrij kunnen leven en sporten zoals ik, vind ik het belangrijk dat wij tijd maken en ons inzetten voor wie dat niet kunnen.

Daarom collecteer ik fysiek en digitaal!

Tikkie
26

donaties

€ 142

ingezameld