Thumb 3e0b3290c295d846eb5dfe7cabf4232bc42bd8eb
Qr
Afe8f0ab04c55e15ce133b50218d23c2d4a2792c

Rianne -

Ik collecteer omdat:

Ik ben geboren met een nieraandoening. Daar heb ik vooral de eerste jaren van mijn leven last van gehad. Na een operatie van 6 uur aan de andere kant van het land, waar een chirurg deze operatie aandurfde, ging dat beter. Nu heb ik nog één deels werkende nier. Dit betekent voor mij dat ik gelukkig een vrij normaal leven kan leiden, maar er zijn zo veel nierpatiënten die dat niet kunnen. Daarom zamel ik geld in voor de Nierstichting, zodat elke nierpatiënt (weer) een normaal leven kan leiden.

Tikkie
2

donaties

€ 47

ingezameld