Thumb 50998ebe307e9d74014e24488d78a8f0e14ea731
7a1f270c99b5c9717b15bb3dacf4dc47ef45f3b0

Petra Wolters-Noordermeer

Ik collecteer omdat:

Ik collecteer omdat mijn moeder (nu 65 jaar) al 17 jaar nierpatient is. Over een aantal jaar heb ik de leeftijd die mijn moeder had toen ik met haar naar het ziekenhuis ging voor een afspraak bij de arts die haar na het meten van een veel te hoge bloeddruk liet opnemen en later doorstuurde naar het St Franciscus Gasthuis . Na een aantal dagen van spanning en niet wetende of ze dit zou overleven werd duidelijk dat ze aan nierfalen leed, haar nieren functioneerde niet goed door de hoge bloeddruk of de hoge bloeddruk kwam doordat haar nieren niet goed functioneerde. De eerste perioden heeft ze 3 x per week in het ziekenhuis gedialiseerd later heeft ze via buikspoeling 4 x per dag thuis haar dialyse voortgezet. Wonder boven wonder werd haar nierfunctie iets beter en heeft ze een aantal jaar zonder dialyse maar wel met een streng dieet kunnen leven. Sinds een aantal jaar maakt mijn moeder weer gebruik van buikdialyse om in leven te blijven en haar leven zo comfortabel mogelijk te maken.......misschien komt er voor haar ooit een donornier of een kunstnier zodat mijn moeder niet meer afhankelijk is van dialyse en ze zonder beperkingen verder kan leven.......

5

donaties

€ 70

ingezameld