Thumb 44fee9f962ff1c55cf5a5f0d963d3072f5d73c60
7a1f270c99b5c9717b15bb3dacf4dc47ef45f3b0

Mischa Hornman

Ik collecteer omdat:

We als Nierstichting enorm ambitieus en gedreven zijn in het verwezenlijken van onze dromen en doelen en alle hulp daarbij kunnen gebruiken. Samen bieden we nierpatiënten, en mensen die een risico lopen op een nierziekte, een beter perspectief. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je hiervoor een (kleine) bijdrage wilt doen in mijn digitale collectebus. En pssst, we strijden onderling tussen collega's om de eer voor wie de hoogste opbrengst haalt. Natuurlijk wil ik héél graag winnen :-). Doneer jij ook? Veel dank alvast namens mij maar zeker ook namens alle (toekomstige) nierpatiënten!

57

donaties

€ 620

ingezameld