Thumb a87c24ffb9203acbae40c723b8356ad4ad3e8841
7a1f270c99b5c9717b15bb3dacf4dc47ef45f3b0

Mathijs Visser

Mathijs Visser

Ik collecteer omdat:

....ik binnen mijn familie te maken heb gehad met nierziekten en met een niertransplantatie. Ik hoop dat mensen in mijn omgeving mijn digitale collecte willen steunen met een bijdrage en daarmee meer onderzoek voor het genezen van nierziekten mogelijk willen maken!

11

donaties

€ 100

ingezameld