Thumb 21aca04d796808bf33ad60d662d1aa89a2d94c97
Afe8f0ab04c55e15ce133b50218d23c2d4a2792c

Lois van den Boog

Ik collecteer omdat:

Ik zelf in december een nierziekte heb gekregen en nu ik gezond verklaard ben ik graag mijn steentje bij wil dragen aan de Nierstichting!

Tikkie
122

donaties

€ 4.085

ingezameld