Thumb 43472b4947a53f49f783aa1aec9aabf4de736571
7a1f270c99b5c9717b15bb3dacf4dc47ef45f3b0

Inge Geessinck

Inge Geessinck

Ik collecteer omdat:

bij velen inmiddels bekend, onze zoon Tijn van 12, de zeldzame nierziekte nefronoftisis heeft.
Deze diagnose zette even ons hele leven op z'n kop in 2013. Eind 2014 ging Tijn hard achteruit en moesten we met spoed op zoek naar donor. De prognose was dat de niertransplantatie halverwege 2015 nodig zou zijn. Inmiddels weten we dat ik geschikt ben als zijn donor! Eind 2015 werd duidelijk dat, na aanpassingen van zijn medicatie, de transplantatie met een half jaar uitgesteld kon worden. En ook in 2016 doen ze er bij het AMC alles aan (met medicatie en EPO) om deze ingrijpende operatie zolang mogelijk uit te stellen. Het is een kind dus in z'n latere leven zal hij nog een keer een nieuwe nier nodig hebben. Hoe mooi zou het zijn dat er dan voor hem een kunstnier beschikbaar is!

22

donaties

€ 250

ingezameld