Thumb 9e38c93fe555861bb861fc7761226b34fcb69d3a
7a1f270c99b5c9717b15bb3dacf4dc47ef45f3b0

Géneve Analiselle Gibbs

Ik collecteer omdat:

Mijn partner is nierpatient en ik heb hoop en geloof in de wetenschap, dat er mede door een kunstnier het leven van nierpatienten verlengd en/of geoptimaliseerd kan worden. In de zin van vrijheid en leven! En de hoop dat mijn partner ons kinderen kan zien opgroeien in de toekomst en alle andere nierpatienten nog een lang en gelukkig leven kunnen leiden, het liefst voor en anders na hun dialysebehandeling.

Tikkie
8

donaties

€ 153

ingezameld