Thumb ec8081ce7a231b0b7a71260fba05b0528023a3fa
Qr
Afe8f0ab04c55e15ce133b50218d23c2d4a2792c

Géneve Analiselle Gibbs

Ik collecteer omdat:

Mijn partner is nierpatient en ik heb hoop en geloof in de wetenschap, dat er mede door een kunstnier het leven van nierpatienten verlengd en/of geoptimaliseerd kan worden. In de zin van vrijheid en leven! En de hoop dat mijn partner ons kinderen kan zien opgroeien in de toekomst en alle andere nierpatienten nog een lang en gelukkig leven kunnen leiden, het liefst voor en anders na hun dialysebehandeling.

Tikkie
8

donaties

€ 153

ingezameld