Thumb 0a3d227ef3b3ddbc7076ef5794075c11c8533ecf
Afe8f0ab04c55e15ce133b50218d23c2d4a2792c

Fam Koelman

Ik collecteer omdat:

Lieve familie, vrienden en kennissen,

22 december jl. is Helmy Koelman, zielsmaatje van Gerrit, onze lieve (schoon)moeder en allerbeste oma in het Radboud Ziekenhuis rustig ingeslapen terwijl haar dierbaren bij haar waren. Ze heeft de afgelopen 3 jaar een hele dappere strijd gestreden en was allesbehalve klaar met het leven... haar lichaam was dat helaas wel.

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u, in plaats van bloemen, een donatie zou willen doen aan de nierstichting. Wij weten zeker dat Helmy het bijzonder op prijs zou stellen dat met deze donatie anderen geholpen zouden kunnen worden.

Wij danken u voor uw steun en medeleven.
Met lieve groet,
Familie Koelman

Tikkie
7

donaties

€ 238

ingezameld