Thumb 1c76af039797faac0fe86b870cd085f8880ab018
7a1f270c99b5c9717b15bb3dacf4dc47ef45f3b0

Corrie Born-Treffers

Ik collecteer omdat:

Ik van heel dichtbij heb meegemaakt hoe zwaar dialyseren is, en je geen andere keus hebt om in leven te blijven, behalve een transplantatie, indien mogelijk......
Onderzoek en de draagbare kunstnier kunnen hier positief aan bijdragen, maar daar is heel veel geld voor nodig.
Ik ga ook met de collectebus rond voor alle nierpatiënten, en ook een beetje voor mezelf 😏
Dialyseren is geen leven maar overleven!

Tikkie
1

donatie

€ 10

ingezameld