Thumb 4cbcd0094ef08cb5a1eb8ac3ebd6d2969cf1b827
Qr
Afe8f0ab04c55e15ce133b50218d23c2d4a2792c

Catelijne Bakker

Ik collecteer omdat:

ons zoontje Ruben van 4 een nierpatient is. In zijn 2e levensjaar heeft hij mijn nier ontvangen en na een jaar kwakkelen gaat het nu de goeie kant op!
Maar voor hoelang??? Een nier gaat niet eeuwig mee en daarom moet er nog meer onderzoek gedaan worden en nog meer oplossingen gevonden worden om een nierpatient een ‘gewoon’ leven te geven!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld