Thumb 17a3d4278c886890e84daf11da9b1f3a2bb4e7d2
7a1f270c99b5c9717b15bb3dacf4dc47ef45f3b0

Bram van Opstal

Bram van Opstal

Ik collecteer omdat:

Mijn dochter Floor in 2010 geboren is met ernstig nierfalen, dit zou haar toekomst dusdanig gaan beïnvloeden. Helaas is Floor 24 mei 2016 overleden aan de gevolgen van een hersenentumor. Ik blijft het ondanks haar overlijden toch belangrijk vinden geld in te zamelen voor andere mensen met nierproblemen.

15

donaties

€ 138

ingezameld