Thumb e2dfe05f985fc41c3742217a24582b38f2bc9b23
7a1f270c99b5c9717b15bb3dacf4dc47ef45f3b0

Bram van Opstal

Ik collecteer omdat:

op 6 mei 2013 is mijn dochter Floor geboren met ernstig nierfalen. Inmiddels is mijn dochter op 24 mei 2016 helaas komen te overlijden. Wij weten maar al te goed wat voor impact het hebben van een nierziekte op je leven heeft. Ik wil daarom ook na de dood van mijn dochter mezelf in blijven zetten om geld in te zamelen voor de nierstichting. Dit om andere mensen enige hoop te geven op een betere toekomst.

25

donaties

€ 242

ingezameld