Thumb 00214dc031a6d34c8a8029b6e87bbf764ed3659d
Afe8f0ab04c55e15ce133b50218d23c2d4a2792c

Boukje Wiersma

Ik collecteer omdat:

Al meer dan tien jaar collecteer ik voor de Nierstichting. Het is een kleine moeite. Een nierziekte en dialyse zetten je leven op de kop. En juist in deze tijd beseffen we hoe belangrijk gezondheid is.
Dit jaar ga ik niet bij de deuren langs, maar zamel ik geld in via een online collectebus. Bedankt alvast voor je gift!

Tikkie
8

donaties

€ 48

ingezameld