Thumb 725b2dcb940717e8e2805a79cf5dc25ff2246318
Qr
Afe8f0ab04c55e15ce133b50218d23c2d4a2792c

Bianca Ligtenberg

Ik collecteer omdat:

Wij helaas van dichtbij hebben meegemaakt wat dialyseren betekent...je hebt geen keus het moet om te kunnen overleven.... Het is niet te omschrijven wat een impact het heeft in je dagelijkse leven van jezelf maar ook van je gezin.Mijn partner heeft het geluk dat hij uiteindelijk een donornier van zijn broertje heeft ontvangen...
De nierstichting zet zich in om het leven van alle nierpatiënten dragelijker te maken. Hiervoor zijn veel onderzoeken nodig. Graag vraag ik je een donatie te doen voor deze onderzoeken zodat nierpatiënten weer de vrijheid krijgen om te leven❤❤❤

Tikkie
64

donaties

€ 455

ingezameld