Thumb 9c236a0a9de24bf55a466e94e279e272001bbef5
7a1f270c99b5c9717b15bb3dacf4dc47ef45f3b0

Bart Linda Bekker

Ik collecteer omdat:

wij voor onze papa, en heel veel anderen, heel graag een oplossing willen voor dialyse.
We lopen deze week collecte bij ons in de buurt, maar willen graag meer mensen bereiken om die oplossing sneller voor elkaar te krijgen.
Wil jij ons helpen?
Liefs Wessel & Jolein

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld