Thumb 42d6791a45c0d1cef3ea110b4ee6304055a9b6f6
Qr
Afe8f0ab04c55e15ce133b50218d23c2d4a2792c

Anouk van Eijkeren

Ik collecteer omdat:

Terwijl ik dit schrijf zit ik naast mijn dochter Pleun (5jr) in het ziekenhuis. Afgelopen donderdag heeft Pleun namelijk een nieuwe nier gekregen van mijn man/haar vader Jacco in het Radboud UMC via de kleine kint niertransplantatie methode. Met behulp van de Nierstichting is een aantal jaren geleden deze methode mogelijk gemaakt. Zonder de hulp van de Nierstichting had Pleun nu niet deze operatie kunnen doorlopen, omdat dan de nier van Jacco niet in haar lijfje had gepast. Met Pleun gaat het goed, haar nieuwe nier is hard aan de slag gegaan en ik ben de Nierstichting hiervoor ongelofelijk dankbaar. Ik hoop dat jullie mij helpen met het inzamelen van meer geld voor toekomst van Pleun en zo veel anderen!

Tikkie
109

donaties

€ 1.945

ingezameld